• Ambalaža je

    tihi prodavac.

    – James Pilditch

Ambalaža je zajednički naziv za raznovrsne materijale u koje se pakuje roba. 

Da bi se roba mogla staviti u promet, mora biti zaštićena od nepovoljnog uticaja okoline, odnosno spremljena na način koji garantuje siguran transport i održivost proizvoda, štiti i čuva kvalitet proizvoda, sprečava rasipanje i otuđivanje sadržaja, te omogućuje pravilnu upotrebu i prodavanje. Bez kvalitetne ambalaže u savremenom svetu nema kvalitetnih proizvoda.

U vrlo jednostavnom obliku ambalaža datira od praistorije čovečanstva. Industrijska revolucija potaknula je njen značajan razvoj te je, zahvaljujući napretku u području pakovanja, došlo do modernizacije i ekspanzije ambalažnih materijala. Najznačajniji iskorak u proizvodnji i primeni ambalažnih materijala učinjen je u 20. veku, posebno razvojem ambalaže od polimernih materijala.

Bomark kontakt

Bomark packaging d.o.o., Mihaja Emineskua 159, 11212 Beograd / Tel: +381 11 404 3970, +381 11 404 3971, +381 11 404 3972 / Fax: +381 11 404 3970 / office@bomark.rs / Matični br.: 21131679 / PIB: RS 109141487 /
Žiro račun: 205-224028-20